Allegio Omsorg

Rehability hemtjänst blir Allegio Omsorg!

Den 1 juni 2021 byter Rehability Hemtjänst ägare och blir Allegio Omsorg.

Den 1 juni 2021 byter Rehability Hemtjänst ägare och blir Allegio Omsorg. 

Kort om Allegio
Allegio är en medarbetarägd hemtjänst som verkat sedan 2015.
Idag finns vi på flera orter i Sverige och satsar på att bli kvalitetsledande genom att ISO-certifiera oss och utbilda oss inom demensarbete. Vi vill utifrån våra ledord GODA: Glädje, ordning, driv och ansvar göra skillnad. Tillsammans är vi Allegio.

Läs mer om oss på Allegio Omsorg

Vad innebär detta för dig som är befintligt kund hos Rehability Hemtjänst?
Vår målsättning är att övergången ska påverka Dig och/eller Din anhörig i så liten utsträckning som möjligt. Inga förändringar kommer ske i dina beviljade insatser eller i dina besökstider.

Vad händer med personalen? 
Samtlig hemtjänstpersonal kommer att erbjudas att följa med från Rehability Hemtjänst till Allegio Omsorg. Detsamma gäller för samordnare och verksamhetschef.

Vad behöver Du göra för att behålla oss som utförare?
Du kommer inom kort att få ett brev från Falkenbergs kommun med information om att Du behöver göra ett nyval av utförare. Hemtjänstpersonal kommer under vecka 21 (24-30 Maj) att komma hem till dig och erbjuda sig att hjälpa dig att utföra nyvalet.

Hur når jag Er?
Sussie, Alexandra och övrig hemtjänstpersonal nås som vanligt via telefonnummer 0346-65 51 60.
Besöksadressen är densamma som tidigare, dvs Storgatan 18 i centrala Falkenberg.

Jag är inte kund hos Allegio idag men vill bli, hur gör jag då?
Vänd dig direkt till din biståndshandläggare eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig.
Från 1 juni är vi godkända som hemtjänstutförare i Falkenberg med omnejd.

Varmt välkomna till Allegio!