Precis som resten av samhället så påverkas även vi av rådande omständigheter. Under vecka 13 påbörjade vi utskick av ett informationsbrev till våra kunder med information om hur Rehability hemtjänst arbetar med att motverka effektena av smittspridningen.

Vi vill poängtera att vi givetvis helt och hållet följer de riktlinjer och rekommendationer som kommer från myndighetshåll och iakttar också stor försiktighet i våra insatser.

Detta arbetar Rehability Hemtjänst med just nu:

Kontinuitet – vi försöker att planera in att det är en och samma person (eller personer i samband med dubbelbemanning) som kommer och hjälper dig. Detta för att minska antalet personer som kommer hem till dig.

Sammanslagning av besök – kan vi slå ihop dina besök till ett längre istället för två korta så tittar vi på det. Detta sker självklart i samråd med dig som kund.

Endast frisk personal får arbeta – även personal med lättare snuva eller hosta uppmanas att stanna hemma vid minsta tecken på infektion.

Utökade städ- och hygienrutiner – nu är det ännu viktigare att följa hygienrutinerna, personalen följer strikta hygienrutiner under och mellan besöken. Användning av handsprit är en del av den personliga hygienutrustningen, därför förvaras för tillfället ingen handsprit ute hos er kunder.

Beredskap för hög frånvaro bland personalen – Vi ser en risk för att vi i perioder kan komma att ha hög frånvaro bland ordinarie personal vilket i perioder kan innebära att vi behöver lära upp ny personal. All nyanställd personal får en introduktion och genomgång av beredskapsrutinerna.

RUT-tjänster

För dig som har ett lägre biståndsbeslut kan RUT-tjänster vara ett bättre alternativ. Du kan använda detta till exempelvis inköp, apoteksärenden eller aktivering. Kontakta oss så berättar vi mer.

Utökade telefontider

Vill du nå samordnare och verksamhetschef så når du oss enligt nedan:

Måndag – fredag klockan 09:00 – 16:00
Telefonnummer: 0346 – 65 51 60

Vill du nå hemtjänstpersonalen ute på fältet når du dem;

Måndag – söndag klockan 07:00 – 22:00
Telefonnummer: 0346 – 65 51 61.

Under vissa tider kan det vara svårare att nå fram, lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort som möjligt.Varmt välkommen att ringa om du har några frågor eller om undrar över någonting annat!